Brug for ekstra mandskab og vikarer? Kontakt MEGA FLEX A/S:

+45 47 77 09 57 – info@megaflex.dk 

Information om arbejdsmiljø, og certificering:

Certifikater

Certificering

Certificering giver dig papir på det, vi altid har gjort – nemlig at vi udfører vores arbejde ordentligt. Som certificeret er vi også forpligtet til hele tiden at forbedre os, og vi bliver kontrolleret hvert år. Herunder kan du se vores certifikater…

Kvalitetsstyring

Vi overholder ISO 9001 standarden. Den indeholder detaljerede retningslinier for, at du får opgaverne tilrettelagt og udført på den hurtigste, mest hensigtsmæssige, økonomiske og fagligt korrekte måde. Standarden sikrer, at vi leverer dig den vare, vi har forpligtet os til, og at vi gør det rettidigt.

Miljø

Med ISO 14001 standarden følger vi specifikke forskrifter, så dine opgaver udføres mest skånsomt overfor miljøet, og så du ikke risikerer at få en miljøsag på halsen. Vi gennemfører også yderligere tiltag. For eksempel kører alle vores maskiner på miljødiesel og flere og flere med partikelfiltre. Hovedparten af den hydraulikolie, som vi bruger, er biologisk nedbrydelig.

Arbejdsmiljø
Vi overholder standarden OHSAS 18001. Det sikrer, at opgaverne udføres under ordentlige arbejdsforhold, der gavner medarbejderne og forebygger arbejdsskader og følgende forsinkelser.
Derudover omlægger vi belastende opgaver til maskiner og entreprenør udstyr, og vi har et omfattende ulykkes- og spildberedskab.

Ledelsespolitik
MEGA FLEX’ ledelsespolitik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er vores erklæring om de overordnede mål, vi har forpligtet os til at nå. For at være certificeret er det faktisk et krav, at vi har en sådan politik, og at den er tilgængelig.