Få mere information

FÅ MERE VIDEN | FÅ BEDRE KENDSKAB

Mandskabs-assistance

Fleksibilitet er vores kerneområde – hvad er dit?

Vi er den sikre partner når du mangler medarbejdere. Det er vores kerneområde!

Industri- og specialservice

MEGA FLEX har mange års erfaring med industriservice, og vi er som navnet indikerer meget fleksible, selv i forbindelse med de mest krævende opgaver.

Bygge og anlæg

MEGA FLEX’ ledelse og mandskab er stolte over den omfattende ekspertise vi kan stille op med indenfor mange områder af bygge- og anlægsarbejder.

Logistik og pakkeløsninger

Mega Flex har igennem en årrække løst logistik-, pakke- og sorteringsopgaver for flere virksomheder.

Flyers in English

Manpower assistance

Flexibility is our core area – what is yours? We are the safe partner when you lack employees. This is our core area!

Industrial & Special Services

MEGA FLEX has many years of experience with industrial service, and we are, as the name indicates, very flexible, even in connection with the most demanding tasks.

Building & Construction

MEGA FLEX’s management team and crew are proud of the extensive expertise we can offer in many areas of building and construction work.